Behandling

DSC_2582_1480Det kan være ulike problemstillinger man kommer til psykolog for. Man kan oppleve uro eller en vedvarende tristhet, at man står fast. Tidligere vonde erfaringer kan ennå plage en fordi man ikke har fått bearbeidet dem. Man kan ha en sjef eller samboer som man føler ikke forstår en. Det finnes også noen personer rundt oss som har psykopatiske og/eller narsissistiske personlighetstrekk. Disse kan være svært ødeleggende for oss og det er viktig å bli bevisst hvordan de fungerer, hvordan de kan bryte en ned og manipulere oss. Eller man kan ha opplevd en ulykke som har satt en ut. Man kan også oppleve at man stadig kommer i konflikter og at det er partneren som først og fremst vil at man skal gå til psykolog for å få behandling. 

Det ikke alle er klar over er at hendelser, ulykker, smertefulle erfaringer, at alle slike ting kan også være en vei til personlig vekst og utvikling. Det kan ligge mye uforløst potensiale i en hvis man tør å gå innover i seg selv. Dette trenger man ofte litt veiledning til fordi det ofte kan være litt vondt og uvant. I hvert fall i starten inntil man får sortert litt og kan få avstand og en større forståelse for både seg selv og andre, inntil man får det som heter en utvidende innsikt. Jeg trur alle som har gått gjennom en slik prosess ikke har angret for at de har gjort det. 

Av og til er det nok med noen få timer hos en psykolog. Kanskje bare en eller to timer. Det er avhengig av problemstillingen. Av og til trenger man lenger tid. Av og til trenger man langvarig terapi hvis man skal greie å endre på tankemønstre, følelser eller personlighetstrekk fordi det sitter så dypt i en. Men de fleste som har gjennomført psykologisk behandling er som regel av den oppfatning av at det var verdt både pengene og tiden de brukte på dette. Men man skal heller ikke rosemale bedringspotensialet. For enkelte så hjelper ikke psykologi. Men det er heldigvis ikke så mange det gjelder. 

Det finnes og en del som har gått i behandling i det offentlige og som ikke er fornøyd med det. Jeg kan tilby en second opinion dersom dere er uenige i diagnostiske vurderinger som er gjort av BUP eller i voksenpsykiatrien. 

Ulike typer behandlingsteknikker jeg gjerne bruker er følgende:

  • Kognitiv terapi (bevisstgjøring av negativt tankemønster og installering av nytt)
  • Kognitiv eksponeringsterapi
  • Psykoedukativ intervensjon
  • Prinsipper fra metakognitiv terapi
  • EMDR terapi (dette er en moderne terapiform som har gitt svært gode resultater spesielt på mennesker som har opplevd en eller annen form for vond opplevelse (ulykke, plutselig dødsfall, mobbing, eller generelt sett negative erfaringer) som blokkerer for en. Jeg har også gode erfaringer ved å bruke denne teknikken til å få tilgang til erfaringer som påvirker klientene mine uten at de har vært klar over sammenhengen. 
  • Ego-støttende og ego-styrkende behandling. Passer for mennesker som har dårlig selvtillit og som trenger å bygge seg selv opp. Her bruker jeg teknikker fra såkalt  psykodynamisk terapi med fokus på å gi personen korrigerende erfaringer. Til en viss grad også teknikker fra atferdspsykologi og kognitiv terapi. 
  • Affektbevissthetsterapi. Terapi som går ut på å utvide bevisstheten omkring egne følelser. Mange mennesker i dag har liten tilgang til mer kompliserte følelser og lever i en følelsesfattig virkelighet. En større bevissthet om egne følelser kan gjøre ens liv mye rikere og spennende.
  • Avspenningsteknikker. Noen mennesker har så mye uro og angst inni seg at de trenger å lære at det går an å slappe av. For dem er et viktig førstesteg avspenningsøvelser. 
  • Hypnose. Jeg er medlem av Norsk Forening for Klinisk Evidensbasert Hypnose (NFKEH). Hypnose er en teknikk som brukes både av tannleger, psykologer og leger.