Intro

2 med signaturFøler du at livet er vanskelig? Har du triste tanker, angst eller føler du at forholdet ikke lenger er det samme? Er samlivet i oppløsning? Er du redd for å føle deg ensom? Eller trenger du bare en ny giv og noen å snakke med? Noen som forstår. 

Jeg er psykologspesialist og vant til å møte folk som har det vanskelig. Jeg tilbyr timer på kveldstid og lørdager i Førde og i Sogndal. Jeg tilbyr også timer til par og har drevet med coaching av ledere. 

Du trenger ingen henvisning fra lege og det er ingen ventetid. Jeg kan også tilvise til spesialisthelsetjenesten hvis det er aktuelt. Psykologer har henvisningsrett. 

Jeg holder til i Storehagen 9 i Førde sentrum, Handelshuset i 3. etg. der de andre psykologene holder til, og på Campus i Sogndal. Det er anonymt venteværelse begge steder.