Intro

2 med signaturFøler du at livet er vanskelig? Har du depresjon, angst eller har du nettopp opplevd noe veldig traumatisk? Føler du at forholdet ikke lenger er det samme? Eller kanskje du bare trenger en ny giv og noen å snakke med? En nøytral person som kan hjelpe deg å sortere? 

Jeg er psykologspesialist og vant til å møte folk som har det vanskelig, folk som er i krise. Jeg tilbyr timer på kveldstid og lørdager i Sogndal og i Førde. Jeg tilbyr også timer til par og har drevet med coaching av ledere. 

Du trenger ingen henvisning fra lege og det er ingen ventetid. Jeg kan også tilvise til spesialisthelsetjenesten hvis det er aktuelt. Psykologer har henvisningsrett. 

Jeg har kontor i Sogndal og i Førde. I Sogndal har jeg kontor på Campus over treningssenteret. Det er i samme gang som fysioterapeutene holder til. I Førde i Handelshuset i 3. etg. der de andre psykologene holder til. Det er anonymt venteværelse begge steder. Begge steder har gode parkeringsmuligheter.