Narsissisme/psykopati

I psykisk helsevern så opplever jeg ofte at forståelsen omkring narsissisme og psykopati er mangelfull. Sågar blant erfarne psykologer og psykiatere er det lite kunnskap om mennesker med slike trekk. Tematisk sett så tror jeg det er for vanskelig selv for folk i hjelpeapparatet å ta inn over seg hvor ille det kan være. Med jevne mellomrom så opplever jeg klienter som har vært utsatt for mennesker med sterke narsisstiske og/eller psykopatiske trekk. Felles for dem er at de ofte er fortvilte, slitne og forvirrede. Å bli værende i slike relasjoner anbefales ikke. Har du mistanke om at din sjef, din kollega, din partner eller dine barn kan ha personlighetstrekk som er forenlig med disse personlighetstypene, så er det lureste du kan gjøre å få ein økt forståelse av hva du har med å gjøre og få ein realistisk oppfatning av disse personlighetene. Ettersom det er så liten forståelse for det også i hjelpeapparatet, så blir mennesker som er utsatt for slike personlighetstyper ofte svært sårbare og føler seg veldig aleine. Noe av det første en trenger er å finne ut hva som er det normale å tåle og hva som er over grensen. Psykopater og narsissister er eksperter på å gå over grensen til andre mennesker og få andre til å bli usikker på en selv. Ikke nøl med å søke hjelp dersom du mener du er i kontakt med denne typen mennesker. 

Lenker til online-tester som er knyttet til psykopati:
 
Hares psykopatisjekkliste.

Narsissistest.

Test for å sjekke om du har vært utsatt for manipulerende atferd, såkalt gaslighting.