Priser

3 med signatur

Avhengig av problematikken, så får man vanligvis gjort mye i løpet av 4-5 timer. Vi bruker først gjerne 1-2 timer på at du skal bli trygg på meg og for at jeg skal forstå deg “fra innsiden”. Dernest kan vi jobbe mer strukturert og målrettet med det du sliter med. Av og til er det også nok at jeg bare hører på alt det du har å si og klarer å stille spørsmål som får deg til å tenke annerledes Av og til må vi prøve psykologiske teknikker. Jeg bruker da teknikker som er evidensbaserte. Det betyr at vitenskapelige studier har vist at teknikken fungerer på gruppenivå. Jeg er opptatt av å holde et høyt faglig nivå. Mine klienter skal kunne få en følelse av at dette her fungerer relativt fort. Hvis det ikke skjer så må vi ta en vurdering på om du skal fortsette eller ikke. 

  • Vanlig timepris for privatpersoner: 1410 kr (med vipps 1430 kr)
  • Parterapi: En bør helst bruke en dobbelttime første gangen, dvs. 2820 den første time. Så 1410 kr per time.  

NB! Forsikingsselskaper tilbyr helseforsikring der psykologisk behandling er en del av tilbudet. Sjekk opp om du har en slik forsikring. I så fall kan du få behandlingen gratis i 6-10 timer. Ta evt. kontakt med forsikringsselskapet og si at du har funnet en psykolog du vil gå hos. De vil da ta kontakt med meg. Jeg har avtale med flere forsikringsselskaper. 

 Utredning:

  • Generell psykiatrisk utredning tar gjerne fra 3 timer og oppover. 
  • ADHD/ADD utredning, dvs. kort skreening før jeg tilviser deg til nevropsykolog, cirka 3 timer inkludert henvisning. Jeg tar ikke fulle ADHD-utredninger. Jeg tar bare en kort skreening der det blir avgjort om jeg tenker at det er et poeng at du blir henvist til spesialisthelsetjenesten eller ikke. Det må også sies at spesialisthelsetjenesten ofte avslår slike henvisninger. 

Undervisning:

  • Må avtales ut fra omfang og tema. Antall timer beregnes ut fra forberedelse og selve undervisningstiden. 

Veiledning:

  • Samme pris som for behandling