Priser

3 med signatur

Avhengig av problematikken, så får man vanligvis gjort mye i løpet av 4-5 timer. Vi bruker først gjerne 1-2 timer på at du skal bli trygg på meg og for at jeg skal forstå deg “fra innsiden”. Dernest kan vi jobbe mer strukturert og målrettet med det du sliter med. Av og til er det også nok at jeg bare hører på alt det du har å si og kommer med spørsmål som får deg til å tenke annerledes på ting. Av og til må vi prøve psykologiske teknikker til behandlingen. Jeg bruker da teknikker som er evidensbaserte. Det betyr at vitenskapelige studier har vist at teknikken fungerer på gruppenivå. Jeg er opptatt av å holde et høyt faglig nivå. Mine klienter skal kunne få en følelse av at dette her fungerer relativt fort. 

  • Vanlig timepris for privatpersoner: 1220 kr (med vipps 1240 kr)
  • Parterapi: En bør helst bruke en dobbelttime første gangen, dvs. 2440 den første time. Så vanlig timepris hvis det er nok med enkelttimer etterhvert. 

NB! Forsikingsselskaper tilbyr helseforsikring der psykologisk behandling er en del av tilbudet. Sjekk opp om du har en slik forsikring. I så fall kan du få behandlingen gratis. Ta evt. kontakt med forsikringsselskapet og si at du har funnet en psykolog du vil gå hos. De vil da ta kontakt med meg. Jeg har avtale med flere forsikringsselskaper. 

 Utredning:

  • Generell psykiatrisk utredning tar gjerne fra 3 timer og oppover. 
  • ADHD/ADD utredning, dvs. kort skreening før jeg tilviser deg til nevropsykolog, cirka 1-2 timer. 

Undervisning:

  • Må avtales ut fra omfang og tema. Antall timer beregnes ut fra forberedelse og selve undervisningstiden. 

Veiledning og coaching:

  • Samme pris som for behandling