Barn og ungdom

I mitt virke som psykolog har jeg stadig opplevd folk som har vært i kontakt med det offentlige helsevesen og som ikke har opplevd det som så positivt. Det være seg enten de har vært i kontakt med BUP eller voksenpsykiatrien. Mange føler seg ikke sett og de føler ikke at behandlingen de har tilbydd har vært adekvat. I mange tilfeller så tror jeg dette er tilfellet. Jeg har også ofte sett at BUP har gjort en diagnostisk vurdering, men uten at de har tilbydd rettleiing eller behandling i ettertid. Det er usikkert om dette skydes for stort press i BUP-systemet, for liten kompetanse eller rett og slett at man ikke veit hvordan noe skal behandles, men uten at de har vært tydelig på det. Jeg kan tilby en second opinion knytt til vurderinger som BUP har gjort, enten det er diagnostiske vurderinger eller vurderinger knytt til behandlingsopplegg. I mitt virke som psykolog har jeg praksis både fra PPT og fra helsestasjonen i Førde der jeg har jobbet med barn og ungdom.