Barn og ungdom

I mitt virke som psykolog har jeg av og til opplevd folk som har vært i kontakt med det offentlige helsevesen og som ikke har opplevd det som så positivt. Det være seg enten de har vært i kontakt med BUP eller voksenpsykiatrien. Det er også ofte lang ventetid. Enkelte føler seg ikke sett og de føler ikke at behandlingen de har tilbydd har vært adekvat. Jeg har også av og til sett at BUP har gjort en diagnostisk vurdering, men uten at de har tilbydd rettleiing eller behandling i ettertid. Det er usikkert om dette skydes for stort press i BUP-systemet eller for liten kompetanse. I enkelte tilfelle så kan jeg tilby en second opinion knytt til vurderinger som BUP har gjort, enten det er diagnostiske vurderinger eller vurderinger knytt til behandlingsopplegg. I mitt virke som psykolog har jeg praksis både fra PPT og fra helsestasjonen i Førde der jeg har jobbet med barn og ungdom.