Hvem er jeg?

8 med signatur

Jeg er utdannet psykologspesialist, har slekt i fra Sogn og Fjordane. 

Jeg har: 

  • Utdannelse fra universitetet i Oslo, Tromsø, Hamburg og Wales
  • Mye allsidig arbeidserfaring (spesialisthelsetjeneste (døgnavdeling og poliklinikk), kommunalhelsetjeneste (helsestasjon for barn og ungdom i Førde), samt 1. linjetenesten på legekontor i Telemark. Jeg har og dreve med veiledning av personale, har arbeidet på PPT). Sidan 2012 har jeg drevet med privatpraktiserende psykologisk arbeid
  • Erfaring fra coaching av ledere
  • Jeg har også drevet med undervisning
  • Erfaring som faggkyndig meddommer.