Hvem er jeg?

8 med signatur

Jeg er utdannet psykologspesialist, har slekt fra Trøndelag og Vestlandet. Er oppvokst på østlandet. 

Jeg har: 

  • Utdannelse fra universitetet i Oslo, Tromsø, Hamburg og Wales
  • Mye allsidig arbeidserfaring (spesialisthelsetjeneste (døgnavdeling og poliklinikk), kommunalhelsetjeneste (helsestasjon for barn og ungdom i Førde), samt 1. linjetenesten på legekontor, PPT-arbeid. Har også hatt oppdrag som sakkyndig i barnefordelingssaker, og vært fagkyndig meddommer i både barnevernsaker og barnefordelingssaker. 
  • Veiledning av andre yrkesgrupper. 
  • Erfaring fra coaching av ledere
  • Jeg har også drevet med undervisning
  • Jeg har hatt privatpraksis i Sunnfjord siden 2012. Jeg har også hatt kontor i Sogndal.  Har nå også kontordag i Ålesund.