Utbrenthet

Det er mange som sliter med utbrenthet. Dette er nok i hovedsak fordi det er mange krav til oss og at vi ønsker å gjøre ting bra og fordi vi ikke har lært å begrense oss selv, eller i det hele tatt lært å tenke at vi ikke kan gjøre alt. Mange har også etterhvert fått vansker med å gjøre ting som er bra for dem selv og har ikke lenger områder i livet der de henter seg inn. Utbrenthet er en snikende tilstand som kan føre både til markant øknining av angst og økning av depressive symptom. Det er en tilstand man bør ta på alvor. Har en først blitt utrbrent og ikke tatt tidlige signal på alvor, så kan det ta lang tid før en kjem tilbake til vanlig energinivå. Det er avhengig av hvor flink en har vært til å overkjøre seg selv. Det å vere utbrent er en tilstand som kan vare fra et par måneder og til et par år i de verste tilfella. For mange av disse er det lurt å gå til psykolog i denne perioden. Dette for å få et fokus på energityver, på hva en kan gjøre for å få tilbake energien og hvordan en skal greie å endre uvaner.