Når trenger du psykolog?

Det er mange grunner til at man bør gå til psykolog, nedenfor har jeg ramset opp det som jeg tror er det viktigeste grunnene: 

Når du føler at du står fast og ikke kommer videre.

Når du over lengre tid har følt deg sliten og det ikke hjelper å gjøre de tingene som tidligere ga deg energi.

Når det er visse ting du reagerer spesielt sterkt på uten at det er gode grunner for en så sterkt reaksjon.

Når du kan føle på uro eller angst i ulike situasjoner og dette virker feil eller unormalt i forhold til situasjonen.

Når du har en sorg eller tristhet inni deg som du ikke føler at du får bearbeidet.

Når du har vansker med å være hundre prosent til stede i situasjonen fordi du stadig føler deg sliten eller ukonsentrert.

Når du føler deg annerledes enn det du har gjort før.

Når du opplever konflikt på arbeidsplassen og føler at leder eller kollegaer oppfører seg på en ufin og devaluerende måte.

Når du over tid har følt at du har vært i en alarmberedskap og ikke greier å slappe av.

Når du grubler overdrevent mye.

Når du begynner å grue deg til å gå på jobb eller på skolen og ikke helt forstår hvorfor.

Når du begynner å bekymre deg så mye av det går ut over søvnen.