Henvisning til nevropsykolog

Mange lurer på om de har ADHD eller ønsker å bli henvist til en nevropsykolog. Mange av disse har ikke lyst til å gå til fastlege eller føler at fastlegen ikke helt forstår det de sliter med. Jeg kan tilvise til nevropsykolog dersom dette er viktig for din psykiske helse.