Bipolar lidelse

Bipolar lidelse behandles oftest med stemningsstabiliserende medikament. Det er gjerne avhengig av om det er en bipolar liding type I eller type II. Når det gjeld denne type lidelse så er det viktig å bli klar over hva som er triggerpunkt særlig når en er på veg inn i en manisk eller oppstemt fase. Mange mennesker som har bipolar lidelse skammer seg over dette og har vansker med å åpne seg. Klarer man det så kan man fint greie å leve med lidelsen. Trening, rutine, god søvn, at man unngår alkohol og unnødvendig stress er viktig for å takle sykdommen. Når det gjeld å klare å bli mer aksepterende overfor sykdomen, det å finne triggerpunkt, det å få en diagnose, så er det lurt å ta kontakt med en psykolog. Jeg kan diagnostisere lidelsen og evt. henvise deg til spesialister på denne sykdommen.