OCD

OCD står for obsessive-compulsive disorder. På norsk kaller vil det for en tvangslidelse. Det vil si at man kan ha tanker som man føler er påtvunget eller at man gjør ulike handlinger som man føler at man må gjøre uten at man egentlig vil gjøre atferden. For eksempel sjekke at komfyren er slått av 10 ganger.

Jeg har møtt mange klienter som ikke har en klassisk OCD, men som har OCD-liknende symptom. Det vil si at de har lyst til å gjøre bestemte handlinger flere ganger, men uten at de egentlig føler det som en belastning å gjøre handlingen. Noen ganger så er dette et uttrykk for stress. Andre ganger har man noe annet som man sliter med og som er den egentlige konflikten eller utfordringen i ens liv, det kan være tanker eller konflikter som man ikke helt greier å ta tak i. Fokus på ein tvangstanke eller tvangshandling kan gjøre at en unngår å takle eller prøve å takle det en egentlig bør takle. Det OCD-lignende symptomet kan da sees på som et slags forsvar mot å gå inn i den materien som faktisk er den vanskelige materien å gå inn i. Terapi vil da se at en avdekker det man egentlig sliter med.

Hvis en har en klassisk OCD, så kan man prøve teknikker som er retta direkte mot OCD-symptoma. Responsinhibisjon er en teknikk, en annen teknikk er såkalt paradoksal intervensjon. Hvis ingenting av dette fungerer, så bør man bli tilvist til spesialiserte OCD-team som kan jobbe mer intensivt med lidelsen. I Norge har vi utviklet slike team som har gitt så gode resultater at teknikken visstnok eksporteres til utlandet. Det er to norske psykologer som har utviklet denne behandlingsteknikken som brukes i disse OCD-teamene. <a href=” https://psykologisk.no/2015/01/bli-kvitt-angsten-pa-fire-dager/”> Psykologspesialistene Bjarne Hansen og Gerd Kvale. </a> 

Viss du lider av tvangstanker og/eller tvangshandlinger så bør vi først kartlegge for å se hvor hemmende den er for deg, dernest prøve med teknikkene responsinhibisjon eller evt. en paradoksal intervensjon. Hvis ingenting av dette hjelper vil jeg henvise deg til et slikt spesialisert team. Som psykolog har jeg henvisningsrett.