Angst

Angst er en tilstand som er svært vanlig å ha. Uten angst så hadde vi ikke klart oss, vi hadde dødd ut som art. Så noe angst må vi faktisk ha. Angst forteller oss når noe er farlig. Vi føler angst når vi er redd for å dø, bli syk, redd for å bli skadet både fysisk og psykisk. En vanlig angstreaksjon er å bli svett i håndflatene, føle at hjertet banker fort, at vi puster med øvre del av brystet, at pupillene utvider seg. Vi kan også få tanker om at dette ikke kommer til å gå bra. Angst er en reaksjon som gjør at vi forbereder oss på å stikke av eller gå til kamp mot det vi opplever som faren. 

Angst blir et problem når vanlige ikke-farlige situasjoner gjør at vi føler angst. Det vil si situasjoner som i utgangspunktet ikke skal trigge angst. For eksempel så skal det vere i utgangspunktet være trygt å spise lunsj med kollegaer eller gå å hente posten i postkassen, allikevel kan sånne situasjoner utløse angst. I prinsippet så kan alle situasjoner utløse angst, ja, sågar til og med tanker og følelser kan være det som trigger angst. Angst utløses når vi opplever at noe er truende for oss, det vil si at vi har en OPPLEVELSE av at noe er truende. Dette trenger ikke bare å være situasjoner. Det kan også være ein følelse vi er redd for, eller tanker som virker truende på selvbildet vårt. Kjernen i prestasjonsangst er som regel at vil er redde for å drite oss ut foran andre. Vi er redd for at våre negative tanker om oss selv skal bekreftes.

I psykiatrien opererer man med ulike former for angst. Det kan vere en generalisert form for angst man opplever, en angst man nesten alltid har hatt. Eller en form for fobi slik som sosial fobi eller fobi mot edderkopper. Man kan også ha lett for å få angst hvis man er veldig sliten. Og mange som har depressive symptomer har ofte litt angst også.  

Terapi mot angst kan redusere angsten. Avhengig av hvordan type angst man har, så kan man bruke ulike teknikker for å redusere angst, eller hjelpe mennesker å takle angst. Kognitiv terapi, eksponeringsterapi og en mer affektiv tilnærming hjelper ofte.