Henvisning til spesialisthelsetjenesten

Noen klienter har en omfattende problematikk og treng langvarig oppfølging, og de har ikke råd til å gå til en privatpraktiserende psykolog over lengre tid. Noen klienter ønsker heller ikke å gå til fastege for å bli tilvist, ofte fordi de føler at fastlegen ikke forstår de helt når det dreier seg om psykiske problemstillinger. Jeg kan i begge tilfeller tilvise til spesialisthelsetjenesten.