PTSD

PTSD eller posttraumatisk stresslidelse er en tilstand en kan få etter å ha opplevd en ulykke, nær døden opplevelse, voldtekt eller hendelser som en har oppfatta som svært farlig eller truende. Vanlige symptom er økt vaktsomhet, at en stadig er på vakt, følelse av uvirkelighet, nummenhet, og vansker med å forholde seg til inntrykk som kan minne en om det opprinnelige traumet. Noen utvikler depressive symptom og angst. Milde grader for PTSD er lett å behandle. Jeg bruker som regel teknikken EMDR når jeg behandler denne formen for lidelse. Det er en teknikk som er utviklet i USA av en amerikansk psykolog som heter Shapiro. Dette er en evidensbasert teknikk som har blitt brukt av psykologer i hele den vestlige verden fordi den gir gode resultater raskt. Kompliserte former for PTSD som for eksempel inkluderer dissosiering er vanskelig å behandle. Denne formen for PTSD krever spesialisert behandling som gjerne utføres av tredjelinjeteneste som for eksempel Modum Bad.